Thông báo

Chương trình Vaccin cho giống gà ta chọn lọc & gà ta cao sản giống mới nuôi thịt thả vườn

In

 

 

CHƯƠNG TRÌNH VACCIN CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC & GÀ TA CHỌN LỌC GIỐNG MỚI NUÔI THỊT

  

Ngày tuổi

Ngày thực hiện

Loại vaccin

Đường cấp thuốc

Liều lượng

Phòng bệnh

4

Chọn 1 trong 5 loại vacxin

Ma5+clone30

Nhỏ mắt, nhỏ mũi

1 con 1 giọt

Dịch tả và viêm phế quản truyền nhiễm

Newcastle + Bronchitis (b1)

Medivac ND - IB

AVINEW

Newcastle Chủng F (VN)

8-10

Cắt mỏ

 

 

 

Phun tiêu độc sát trùng chuồng định kỳ 1lần/tuần

12

Chọn 1 trong 3 loại vacxin

Gum 228E

Nhỏ miệng

1 con 1 giọt

Gumboro

Bursin 2

Medivac Gum A

16

 

IB 4/91

Nhỏ mắt, mũi

1 con 1 giọt

IB biến chủng

Đậu Việt Nam

Đâm cánh

1 con 1 mũi

Trái đậu

20

Chọn ND Lasota + ND vô hoạt (hoặc) Chủng M (VN)

ND Lasota

Nhỏ miệng hoặc uống

1 con 1 giọt

Dịch tả

ND vô hoạt (chết)

Dưới da cổ

1 con 0,6ml

Dịch tả chết

Newcastle chủng M (VN)

25

 

H5N1

Dưới da cổ

1 con 0,3ml

Cúm gia cầm

30

Chọn 1 trong 3 loại vacxin

GumD78

Nhỏ miệng hoặc uống

1 con 1 giọt

Gumboro

Bursin plus

Medivac Gum A

40-50

Cắt mỏ

 

 

 

Phun tiêu độc sát trùng chuồng định kỳ 1lần/tuần

56

 

H5N1

Chích bắp thịt

1 con 0,5ml

Cúm gia cầm

66 

 

IB 4/91 + Ma5+clone30

Cho uống

 

Dịch tả + IB biến chủng