Chương trình dùng thuốc kháng sinh & Vitamin cho gà ta nuôi thịt thả vườn

Chương trình dùng thuốc kháng sinh & Vitamin cho gà ta nuôi thịt thả vườn PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 02:37

 

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC KHÁNG SINH & VITAMIN CHO GÀ TA NUÔI THỊT THẢ VƯỜN

 

Ngày

Sáng

Liều lượng

Phòng bệnh

L.Trình

Chiều

Liều lượng

L. Trình

1- 3

Ampi_coli or
Enrofloxacine

1g/lít

Thương hàn, Ecoli,CRD

3

BioVitamin C

1g/lít

3

Multi vitamin   + Electrolyte

1ml/2lít

Men tiêu hóa

8-10

Tyloxin +
Doxycycline

1g/lít

Ecoli,CRD

3

Multi vitamin + Electrolyte 
+ BioVitaminC

1g/2lít

3

1ml/2lít

11

Toltrazuril 2.5% or

Sulphachloropyrazine

1g/lít

Cầu trùng

3

Multi vitamin or Bcomplex 
+ BioVitamin C

1g/lít

3

 

21-23

Enrofloxocine

1g/2lít

Phòng bệnh CRD

3

Multi vitamin + Electrolyte 
+ BioVitaminC

1g/2lít

3

31-33

Sulphachloropyrazine or Amprolium

1g/1lít

Cầu trùng

3

B.comlex.C
BioVitaminC

1g/2lít

3

40-43

Tyloxin +

Doxycycline

1ml/2lít

Ecoli,CRD

3

Multi vitamin

1g/2lít

3

57-60

Ampi_coli or Amprolium

1ml/2lít

Thương hàn, Ecoli, Viêm ruột hoại tử

3

BioVitaminC

1g/2lít

3

50

Thuốc xổ lãi

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất

 

1

Men

Lactobac C

1ml/2lít

3

75-78

Enrofloxacine

1ml/2lít

Thương hàn, Ecoli,CRD

3

Multi vitamin

1g/2lít

3

 

Tags: gà giống

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 08:41