Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Số người tham gia bình chọn :    435
Lần bình chọn đầu tiên :       Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 09:32
Lần bình chọn cuối cùng :       Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 13:11

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Rất tốt
152 34.9%
Không tốt
105 24.1%
Tốt
105 24.1%
Bình thường
74 17%